Požiadavky furmanov prednesené v Bratislave 31.1.2020

03.02.2020   •   František Ďurčenka

Vystúpenie predstaviteľa AFuS v Bratislave 31.1.2020

 

Vážené zhromaždenie, vážení páni, vážené dámy.

 

Som tu v mene Asociácie furmanov Slovenska, a aj my  podporujeme opodstatnené požiadavky súkromných lesomajiteľov.

 

Naša organizácia ako občianske združenie,  združuje furmanov z celého Slovenska, najmä tých, ktorí sa prihlásili  do našej organizácie a sú ochotný plniť naše stanovy.

Furmani, ktorí sú našimi členmi sú zároveň aj reálnymi majiteľmi chladnokrvných – ťažných koní, s ktorými deň čo deň pracujú v lesoch či už štátnych, tak i súkromných, urbárskych a pod. Sú to teda ľudia, ktorí veľmi vnímajú problémy súvisiacimi  s ochranou, ťažbou ale hlavne s ekologickým hospodárením v lesoch. Nie sú to tí, ktorí ťažia a zabezpečujú zvoz drevnej hmoty len za účelom zisku, ale  kritický vnímajú každý nesprávny krok v hospodárení s lesom a to aj s rozkrádaním, nesprávnym výrubom a pestovaním lesných porastov.  Veľa sa toho deje mimo naše zraky, ale  dovolať sa pravdy a spravodlivosti v tejto oblasti je mimoriadne nebezpečné z hľadiska zamestnanosti  majiteľov koní, ktorí sú tiež živiteľmi  rodín.

Podporujeme všetky oprávnené požiadavky lesomajiteľov, ktoré budú tu prezentované a predložené ministerstvám a predsedovi vlády SR.  Premier sa zúčastnil jednej zo súťaží furmanov ako, kultúrno - športového podujatia našich furmanov a preto veríme, že aj  naše požiadavky budú priaznivo vyriešené.

 

Okrem týchto problémov žiadame ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo dopravy  hlavne: 

  1. Ak bude  ťažba  stromov s priblížením KOŇOM na odvozné miesto, furman dostane  vo výške 25 eur/ m3  tak ako je to v ostatnej Európe. Tento nárok nemôžu meniť majitelia lesov.
  2. Žiadame príspevok na chov koní a  kone, pokiaľ sa s nimi prispieva k práci v lesoch a na poľnohospodárstve, ale aj na kultúrno-športových aktivitách, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu s obnovou a udržaním  tradícií na vidieku.

 

  1. Žiadame oslobodenie od mýta a diaľničného poplatku motorové vozidlá a

          prívesy na prepravu  živých zvierat - ťažných koní .  Preprava koní za

          prácou je  vysoko  nákladná a k tomu ešte mýto.

 

  1. Žiadame zmeniť  systém  objednávanie práce v lesoch cez tzv. výberové konania. Tento systém vytvoril  neprijateľnú likvidáciu furmanov a ich záujem o prácu s ťažnými koňmi v našich lesoch.  Systém spôsobil,    že furmani v snahe získať prácu so svojimi koňmi snížujú cenu ponuky pod hranicu nákladov na udržanie záprahu a potom sa radšej   s koňom  sa rozlúčia a z lesa odchádzajú.  Žiadame vytvoriť  cenníky týchto ťažkých a životu nebezpečných prác v lese, ktoré budú platiť na celom území Slovenska a nebude ich možne znižovať bez vážnych dôvodov.  Aby sa nestalo tak ako na Horehroní, kde už v lesoch nepracujú Horehronský furmani práve z týchto dôvodov. 

 

O nárokoch starostlivosti o kone bude informácia v záverečnom bode týchto príhovorov.

 

 

Vyhlasujeme  verejne, aj furmani z našich hôr odchádzajú  pre zlé pracovné a životné podmienky a radšej idú robiť do Čiech či  Nemecka a Rakúska.

Furmani v dnešných časoch zarábajú s koňom toľko čo pred 20-timi rokmi a musia si zháňať iné zárobky na živobytie.  A pri prevozoch svojich koní musia platiť ešte aj predražené MÝTO!

 

Dajte naše peniaze ľudom, ktorí sa ťažkou prácou starajú  o naše lesy, našu krajinu!  Zastavme systém, kde Bratislava bohatne a My na vidieku chudobnieme a hory nám chradnú  !!!

 

Vypracoval .F.Ďurčenka                                                                                      Predniesol:  Jozef Puškár, predseda AFuS

                                                                                                                                   Dňa 31. Januára 2020 v Bratislave

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com