Kalendár podujatí - 2022

|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|


Dátum Čas Názov Miesto Kontakt
30.04.2022 00:00 Súťaž furmanov s ťažnými koňmi Hniezdne - futbalové ihrisko Starosta obce a Peter Pardus, telf. 0944 267 281 Výsledky

Výsledky súťaže furmanov  v Hniezdnom 30.4.2022                
                         
Štart. Meno furmana Obec Meno Disciplína  umiestn. Disciplína umiestn. Disciplína umiestn. Boody  Celkové  
číslo pomocník bydlisko koňa číslo 1   číslo 2   číslo 3   celkom umiestn.  
                         
1. Pardus Peter Hniezdne Kubo 3;19,19       9. 1;54,11         6. 20,49 m       14. 29       10.  
  Haladej Jozef   Kubo         I. Kolo        
2. Bratko Ladislav Matiaška Šargo 3;39,98      10. 2;02,01        9. 10,63 m        7. 26         8.  
  Bratko Jozef   Mister         II. kolo        
3. Ďurica Rasťo Brezovica Mišo 3;03,89       6. 1;53,87        5. 14,38 m        6. 17         7.  
  Ďurica Patrik   Pejo         II. kolo        
4. Gizicky Tomel Poľsko Kuba 5;25,26      13. 2;17,23       12. 1,60 m        11. 36        13.  
  Raškevič Michal   Mišo         II. kolo        
5. Raškevič Michal Kamienka Belo 2;36,94       1. 1;38,25        3. 32,03 m         3. 7         1.  
  Polomčák Vlado   Cigáň         II. kolo        
6. Haladej Jozef Jakubany Mišo 3;08,72        7. 1;30,06        1. 30,59 m         4. 12         2.  
  Pardus Peter   Laco         II. kolo        
7. Charitun Juraj Poša Pejo 3;49,80       11. 2;06,18        11. 22,74 m        13. 35         11.  
  Guľa Martin   Bandy         I. Kolo        
8. Raškevič Michal Kamienka Mišo 2;47,82        2. 2;05,76        10. 37,58 m         1. 13         3.  
  Polomčák Vlado   Baja         II. kolo        
9. Pehanič Ján Poruba pod   6;53,99       14. 4;30,04        14. 33,09 m         2. 30        12.  
  Guľa Martin Vihorlatom           II. kolo        
10. Nebus Ján Lendák Gaštan 2;50,85        3. 1;32,97        2. 7,37 m         8. 13         4.  
  Ďurica Laco   Šargo         II. kolo        
11. Zajac Jaroslav Kožuchovce Kuba 2;52,65        4. 1;49,01        4. 17,47 m         5. 13         5.  
      Bartel         II. kolo        
12. Hlavčák     3;52,71       12. 2;30,87       13. 44,82 m        12. 37        14.  
                I. Kolo        
13. Didňanský   Kuba 3;17,32        8. 1;58,57        8. 2,58 m        10. 26         9.  
  Zajac   Sultan         II. kolo        
14. Frarásky Ján ml.     2;57,60        5. 1;57,72        7. 4,70 m         9. 21         6.  
  Frarásky  Ján st.             II. kolo        
                         
  Riadisteľ pretekov: Peter Pardus; Hlavný rozhodca: Jozef Puškách st.;  Rozhodca : Jaroslav Petrenka; Tech.kom.J.Petrenka  
  Stav kolbiska: veľmi dobrý                    
  Stav prekážok: Dobrý                    
  Organizácia súťaže: Veľmi dobrá                  
  Rytmus súťaže: Dobrý                    
  Moderator: Veľmi dobre                    
  Počasie: Pod mrakom                    
                         

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com