Kluby AFuS


Obecný klub AFuS  Belá n/Cirochou  registračné číslo 37891863/02/03
sídlo:Komenského 88/10   Belá n/Cirochou   067 31
Výbor klubu: - predseda   Jozef Avuk, Vinohradská 187/178   Belá n/Cirochou - zrušený
                       - tajomník  Jozef Škutka,  Komenského 88/10   Belá n/Cirochou
                       - hospodár  Ladislav Haburaj,  Tajch 767/13   Belá n/Cirochou - zrušený
Kontrolná komisia:  Marek Gnip,  - zrušený                            Belá n/Cirochou


Obecný klub AFuS Belá nad Cirochou sa dňa 20.12.2009 uzniesol na tom, že činnosť Klubu zastavuje. Protokol o zrušení bol doručený do centrály AFuS . Bolo dohodnuté, že pečiatka a vlajka bude ponechaná v úschove Jozefa Škutku, tajomníka Klubu pre budúce možné použitie.
                                   

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com