Záznamov: 126- 130 z celkom 179 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Súťaži sa aj mimo kalendára AFuS.

17.09.2010   •   František Ďurčenka

Furmanská nedeľa v Osturni
Dňa 15.8.2010 usporiadala obec Osturňa na slovensko-poľskom pohraničí furmanské popoludnie pre jednozáprahy. V Osturni sa na pozvanie riaditeľa pretekov Jozefa Miškoviča stretli furmani z blízka i ďaleka, aby si pomerali sily v troch veľmi technicky náročných, ale aj zaujímavých disciplínach. Na štart sa postavili 3 domáci a 4 cezpoľní furmani: p. Miškovič, p. Drozd, p. Leneš, p. Chobor, p. Pardus, p. Raškevič, p. Čopjak. Na materiálno-organizačné zabezpečenie dohliadala pani starostka, ktorá pozvala na nedeľné popoludnie mnohé významné osobnosti spoločenského života regiónu napr. p. Petra Chudíka, predsedu prešovského samosprávneho kraja. V Osturni sa zišla aj silná a početná divác ...

Čítať ďalej

Súťaž furmanov v Čiernom nad Topľou

07.08.2010   •   František Ďurčenka

Oznamujeme všetkým furmanom a fanušikom súťaže furmanov, že na základe iniciatívy starostu obce Čierne nad Topľou pána Štefana Straku, súťaž furmanov v Čiernom nad Topľou predsa bude. Starosta garantuje celú organizáciu súťaže s pomocou nášho člena Petra Chobora a preto súťaž je znova v kalendári súťaží AFuS pre rok 2010. Organizátorom prajeme aby sa súťaž vydarila aj s predpokladanou medzinárodnou účasťou.
F.Ď.

Čítať ďalej

Zrušená súťaž v Čiernom n/Topľou

26.07.2010   •   František Ďurčenka

Organizátor súťaže furmanov  v Čiernom nad Topľou Jozef Bratko oznamuje, že súťaž,  ktorá bola programovaná na 14.8.2010 sa nebude konať z organizačných a finančných dôvodov. Prosíme furmanov, aby túto informáciu odovzdali všetkým svojím kamarátom, aby do Čierneho necestovali. Organizátor sa takto rozhodol 25.7.2010.
F.Ď.

Čítať ďalej

Opäť furmanská súťaž v Belej

25.07.2010   •   František Ďurčenka

Dňa 10.07.2010 sa občania obce Belá nad Cirochou prebudili do pekného slnečného rána. No nielen občania, furmani OKF, ale aj širšia nominácia furmanov AFUSU, neváhali a prišli okuknúť východný  cíp Slovenska.
Náš IV. ročník furmanskej  súťaže ťažných koní organizoval člen OKF i člen VV AFUSu – majster furmanov Slovenska Ján Suško za pomoci OÚ Belá nad Cirochou pod vedením starostu Ing. Jána Britana a pracovníkov VPP. Obecné zastupiteľstvo finančne podporilo podujatie zakúpením vecných cien a pohárov. Keďže takáto súťaž potrebuje pre zdarný priebeh značné financie, je ozaj potrebné pri budúcom ročníku navýšiť.Za túto  finančnú podporu  vyjadruj ...

Čítať ďalej

Zasadnutie výkonného výboru

15.07.2010   •   František Ďurčenka

Na základe uznesenia výkonného výboru v Brezne pozývame Vás na riadne zasadnutie výkonného výboru , ktoré sa uskutoční
dňa 18. júla 2010 o 11.00 hod. vo Veľkom Folkmáre v budove Obecného úradu.

Program:
1. Otvorenie
2. Hodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia 
3. Riešenie účtovníctva a odovzdanie účtovných dokladov a ostatnej agendy AFuS – prihlášky, členské príspevky atď...Predkladá   Ing. Ivan Pompura. - Vyplatenie faktúr za kalendáre - doplatok
4. Hodnotenie prípravy na súťaž furmanov o Dožinkový veni ...

Čítať ďalej

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com