Po 4.krát v Sielnici na Pánskych lúkach

22.02.2010   •   Miroslav Hudák

23. januára 2010 sa v Sielnici konal 4. ročník furmanských pretekov „Sielnická podkova“. Počasie nám nadelilo ten správny charakter zimy. Nízka teplota, treskúci mráz, vŕzgajúci sneh pod nohami, cingot zvoncov furmanských postrojov a erdžanie koní, to boli najkrajšie ozveny tohto dňa. Početná účasť furmanov veštila naozaj veľký športový ale aj divácky zážitok. Celkom sa zúčastnilo 14 furmanov a ich záprahov. Súťažilo sa v troch disciplínach.

Prvá disciplína – furmanský slalom. V tejto disciplíne furmani ukázali divákov ich excelentné zručnosti a poslušnosť ich štvornohých miláčikov. Súťažilo sa na furmanských saniach – vlačuhách, na ktorých boli upnuté dva kláty, s ktorými musel furman so svojím záprahom absolvovať náročnú trať na čas. V tejto disciplíne sa najlepšie darilo Jánovi Francistýmu staršiemu. Na druhej priečke sa umiestnil  Jožko Bájnok a tretie miesto si obhájil Janko Francisty mladší.

Druhá disciplína – furmanská zručnosť. Na trati boli vopred pripravené kláty, ktoré musel furman postupne pripínať k záprahu, prejsť vyznačenú trať a umiestniť kláty na pôvodné miesta. V tejto disciplíne sa najlepšie darilo  znova Jánovi Francistýmu staršiemu, Peter Pardus si vybojoval druhé miesto a na tretej priečke sa umiestnil Jozef Bájnok.

Tretia disciplína  - silová . V tejto disciplíne  ukázali svoje majstrovstvo furmani a svoju silu ich kone. 60 metrovú trať v časovom limite 2 minúty museli s plným nákladom klátov prekonávať všetci. Je to disciplína, ktorá kladie vysoké nároky na majstrovské vedenie záprahu, ale aj diváci si najviac prídu na svoje. O zdravé fandenie nebola núdza a tak sa najlepšie darilo záprahu a furmanovi Jánovi Slávovy z Hrochoti. Striebro si získali záprah  a furman Jano Krnáč z Pukanca. Striebornú kokardu a pohár si obhajili záprah a furman Ján Francisty z Krupiny.

Po spočítaní všetkých bodov a zhodnotení umiestnenia hlavný rozhodca vyhlásil celkové výsledky takto:  Víťazom súťaže furmanov na Sielnickej podkove 2010 bol Ján Francisty st. z Krupiny,  Strieborné umiestnenie získal Jozef Bájnok z Badaňa a bronzové umiestnenie obhájil Peter Pardus z Hniezdneho.

Z pohľadu organizátorov hodnotíme tento ročník za najlepší a najkvalitnejší. Len škoda, že sa prihodil úraz diváčky  z Hniezdneho splašenými koňmi. Organizátori zo Sielnice sa jej aj touto cestou ospravedlňujú a veria, že ju to neodradí od priazne furmanom, ktorú prejavila aj na tejto súťaží.   

Veľké poďakovanie by sme chceli vysloviť všetkým zúčastneným furmanom, ktorí prišli na túto našu súťaž a predviedli nám krásne kone a excelentné výkony.  Veľká vďaka patrí aj všetkým divákom, ktorí vytvorili výbornú atmosféru počas celého podujatia a vydržali s nami až do konca.

Fotografie zo súťaže nájdete na web stránke obce Sielnica: www.sielnica.sk v časti aktuality.

Peter Šetka

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com