Zasadal Výkonný výbor AFuS

23.02.2014   •   František Ďurčenka

Dňa 23. februára 2014 za sadal Výkonný výbor AFuS  v Liptovskej Tepličke. Zišiel sa  po prvýkrát po sneme a prerokoval niektoré organizačné otázky AFuS. Predseda Jozef Puškár informoval výbor o výsledkoch schôdze ZCHKS, ktorej sa zúčastnil za našu organizáciu. Na nej navrhoval aby sa naše organizácie viac priblížili a viac spolupracovali čoby prospelo furmanskému športu na Slovensku.  Potom VV prerokoval niektoré návrhy na úpravu pravidiel najmä otázky použitia biča pri plnení súťažných disciplín. Bolo schválené, že použitie biča na súťažisku  sa posudzuje ako hrubé porušenie pravidiel AFuS a bude potrestané úplným vylúčením zo súťažného dňa a nebude súťažiacemu ani započítaná účasť na súťaži do celkového hodnotenia furmanskej ligy v tom roku.
Tiež bolo prijaté opatrenie proti nedôstojnému správaniu pomocníkov na súťaži. Každý rozhodca pred začatím súťaže upozorní furmanov, že rozhodca má právo vylúčiť jeho pomocníka za takéto správanie. Potom boli nominovaní rozhodcovia na súťaže furmanov aj do konca júla tohoto roka.
VV potvrdil, že  pre nomináciu na tohtoročné Majstrovstva Slovenska furmanov  musí mať furman  započítanú účasť na 10. súťažiach v tomto roku.  Pritom platí pravidlo AFuS, že pre členov AFuS sa dosiahnuté výsledky na prvom až treťom mieste na súťaži sa započítavajú dve účasti. Tiež platí, že Majstrovstiev sa môžu zúčastniť aj nečlenovia AFuS ale pre nich neplatia výhody členov teda započítavanie dvoch účasti za prvé až tretie miesto v súťaží a tiež musia   zaplatiť štartovné na MSF 50 €. Je preto potrebné všetkým furmanom porozmýšľať, či sa stanú členmi AFuS a budú mať viac výhod, alebo nebudú členmi a nebudú mať výhody.
Predseda AFuS Jozef Puškár, poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.    

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com