Rokovanie o Majstrovstva Slovenska furmanov v Hniezdnom

24.02.2019   •   František Ďurčenka

Dnes 24.2.2019  členovia výkonného výboru AFuS a to predseda AFuS Jozef Puškár, podpredseda AFuS Ján Čopjak a čestný predseda František Ďurčenka sa zúčasnili na rokovaní so zástupcami firmy NESTVILLE Park v Hniezdnom o organizovaní Majstrovstiev Slovenska furmanov práve tu v areály firmy. Za firmu sa rokovania zúčastnili pán Kamil Konkoľ a Michal Rusňak, ktorí prejavili eminetný záujem o toto podujatie v areály firmy. Po výmene informácií o podmienkach MSF a ich nárokov na organizovanie sme si prešli ponuknutú časť areálu, kde by sa mali tieto majstrovstva konať. Dobudovávaním priestorov, ktoré sú určené aj pre iné konské súťaže sme konštatovali, že bude tento priestor využiteľný aj pre furmanskú súťaž s rešpektovním zmenšeného priestoru (cca 35x35 m) a k tomu prispôsobeným súťažným disciplinam. Výkonný výbor bude musieť venovať zvýšenú pozornosť príprave súťažných disciplín a vedeniu MSF aj vzhľadom na umiestnenie opracoviska ako príprava na štart súťažiacého.  Vrámci realizácie MSF budú v areály firmy organizované aj ďalšie kultúrne podujatia, ktoré môžu výhodne slúžiť aj ako doplnkový program MSF. Prizvukovali sme, že rozhodujúca akcia v tomto čase musí byť MSF. Predbežný návrh termínu konania MSF zo strany zástupcov firmy je 1.9.2019 a bude sa všetko ešte prerokovávať s majiteľmi firmy a až to bude definitívne odsúhlasené, začne sa s prípravou. Zástupcovia firmy zároveň žiadali, aby hlavný garant MSF bol AFuS a oni by boli ako generálny partner MSF.

Je potrebné podotknúť, že táto firma vyvíja veľmi prínosné aktivity na propagáciu a zviditeľňovanie tohto regiónu, čo vyzdvihujem ako príkladu hodné. Želáme im aby im to donieslo očakávané efekty.

F.Ď.     

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com