Pozvánka na snem AFuS do Jakubian.

01.11.2019   •   František Ďurčenka

Vec: Pozvánka                            

        Na základe uznesenia Výkonného výboru AfuS, 

Zvolávam na deň 10.11.2019  (nedeľa) o 10.00 hod.

SNEM AFUS 

do reštaurácie J.Michňu v Jakubanoch

S týmto programom:

  1. Otvorenie a voľba pracovných komisií, .....................................................F.Ďurčenka

       Mandátová: Iveta Choborová + 2, navrhová: Ján Čopjak + 2   

  1. Hodnotenie činností za rok 2019......................................................J.Puškár, predseda
  2. Správa o hospodárení....................................................................člen revíznej komisie
  3. Vyhodnotenie    Furmana roka 2019...........................................................F.Ďurčenka
  4. Schválenie kalendára súťaží AFuS 2020.......................................................J.Puškár st.
  5. Prerokovanie a schválenie zmien organizovania Majstrovstiev Slovenska furmanov

                                                                                                                        J.Puškár st.                    

  1. Diskusia –
  2. Návrh na uznesenie .....................................................................................Ján Čopjak

9    Záver

 

Výkonný výbor zasadne o  9.00 hod.

Účasť všetkých členov  AFuS   je nutná . Organizátori súťaže furmanov donesú so sebou prihlášku súťaže do kalendára pre rok 2020, ktorú dostáli s pozvánkou,  podpísanú garantom podujatia - súťaže!

                                                                                          Jozef Puškár,       

                                                                                                         predseda AFuS v.r.                                                                                  

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com