Za dôstojné životné a pracovné podmienky ľudí na vidieku

28.01.2020   •   František Ďurčenka

Drobní lesomajitelia a 

furmani so svojimi paripami 

pozývajú na verejné zhromaždenie

 

Za dôstojné životné a pracovné podmienky ľudí žijúcich na vidieku a pracujúcich na pôde – v slovenských lesoch!

 

31.januára 2020 do Bratislavy na Námestie Ľudovíta Štúra

 

„O 5 minút 12“

pre slovenský les

 

Príďte suchými vetvami vytvoriť do Bratislavy obraz apokalypsy ihličnatých lesov severu Slovenska –

SUCHÝ LES

 

Poďte s nami povedať že „MY SME LES“ a o svoj majetok sa budeme starať a chrániť ho my s ľudmi žijúcimi na vidieku! Ale za verejné užívanie produktov a služieb lesa požadujeme verejnú podporu.

 

A že my chceme ZELENÝ, nie šedý, suchý LES, v ktorom budeme mať dôstojné podmienky na prácu a život!

 

 

Poďte sa verejne opýtať kde sú všetky MILIÓNY EUR, ktoré Slovensko dostalo za prijaté záväzky voči Európskej únii aj v súkromných lesoch

 

Príďte sa podeliť čo nám slovenská cesta NATURA2000 v lesnatých vidieckych oblastiach dala a čo vzala.

 

Podeľte sa s príbehmi Svetového dedičstva UNESCO pri vodnej nádrži Starina. Opýtajte sa verejne, prečo vám dodnes štát nedá ani euro podpory na KONSKÉ ZÁPRAHY, ktoré musíte podľa jeho rozhodnutia z roku 1990 pri práci v lesoch používať a pritom státisícové zisky z vody inkasuje akciová spoločnosť bez účasti ľudí starajúcich sa o pôdu. Opýtajte sa, prečo v Karpatských bukových pralesoch štát ide podporiť štátne lesy 2 miliónmi eur, no so súkromníkmi sa nevedel jasne, spravodlivo dohodnúť.  A najmä prečo sa štát nepokúsil  pomôcť aktívnejšie riešiť odstránenie krívd minulosti spočívajúcej vo „VODE“. Aby pomohli lesu, Aby pomohli miestnym ľudom.

 

Podeľte sa s príbehmi, ako nás v temer 50 okresoch zasiahla trauma kauzy HLUCHÁŇ, či iných vtákov a veľkých šeliem, ktoré chce Európska únia na území Slovenska chrániť.. Povedzte, ako museli desiatky predsedov urbárov namiesto do lesoch chodiť na úrady riešiť údajné likvidácie hluchánich biotopov,  Opýtajte sa s nami prečo štát vynaložil 4 milióny eur na rôzne programy starostlivosti, v ktorých mali byť prítomní lesomajitelia no do lesa nedal ani Euro. Priložme k tomu aj otázky o opatreniach na záchranu veľkých šeliem. Projektu za 8 miliónov, z ktorých sa malo kupovať 16 áut na ktorých majú najazdiť viac ako 1,2 milióna kilometrov za čo z EÚ zinkasujú temer 200 tisíc,  urobiť štúdia za pol milióna, natočiť dokumentárno-náučný film   za viac ako 200 TISÍC EUR alebo budovať  v národnej ZOO Bojnice 2 klietky pre odchytené šelmy za viac ako MILIÓN .... A položte otázku – koľko ste dali peňazí do lesa!

 

Podeľte sa ako sa vám za 15 rokov v sieti NATURA2000 „zlepšil život“ a ako sa ešte má v Chránených vtáčich územiach a takzvaných národných parkoch, kde sa chystá zavádza ˇveľkoplošné NIČNEROBENIE

 

 

Vypočujte si príbeh urbárov z Bobrovca a Jalovca, ako obštrukciami  štátu od roku 2016 prišli k strate lesa v hodnote viac ako 3 milióny. Kto bude niesť zodpovednosť?

 

Vypočujte si text trestného oznámenia zaslaného na Generálnu prokuratúru k podozreniu o spáchaní trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku ku ktorému ÚNIA pristúpila

 

Priďte s nami vyhodnotiť nekoncepčnosť štátu v oblasti ochrany prírody, vody a klímy, v ktorej zabúda na krajiny a ľudí najmä na vidieku žijúcich.  Nahliadnime do traumy ZÓNACIE TANAP a „frontálneho útoku štátu“ na súkromnú pôdu v ostatných takzvaných národných parkoch a chránených vtáčich územiach. Kde pri aktívnom menežment majú výrazne pomáhať ťažné kone. Povedzte verejne ľudom, aké ťaživé podmienky majú furmani  a ich statné paripy.

 

Povedzte verejne, ako vás trápi v lesoch posledné 3-4 roky SUCHO a TEPLO, aké škody pácha rozmáhajúci sa LYKOŽRÚTOVÝ MOR a najmä aké škody pravdepodobne pácha štát svojimi nezodpovednými rozhodnutiami na úseku ochrany prírody.

 

Povedzte verejne aký je narastajúci problém s ľudskou prácou, ako nám ľudia odchádzajú z hôr pre zlé pracovné a životné podmienky radšej robiť do Čiech či Nemecka a Rakúska. Aké sú dennodenné problémy pri pestovaní lesa, pri sadení, ochrane... Kde nemôžete dôstojne  zaplatiť ľudí za ich ťažkú prácu, lebo nemáte z čoho .

Lebo takí furmani v dnešných časoch zarábajú s koňom toľko čo pred 20-timi rokmi a musia si zháňať iné zárobky na živobitie. A pri prevozoch svojich koní musia platiť ešte aj predražené MÝTO! O práci pri pestovaní lesa, v úpekoch, či daždi ani nehovoriac...

 

 

Poďte sa s nami podeliť o svoje poznatky, ako to robia v lesoch Nemecku či nám bližších Čiech. Ako v Nemecku označili lesy za 1 z 10-tich kľúčov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a za 500 miliónov v nasledujúcich 4 rokoch z Klimatického fondu, ktorý riadi spolkové ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ide podporovať  

 

A verejne sa opýtať, prečo Nemci vedia cez klimatický fond podporiť za 4 roky viac ako 800 miliónov ľudí, aktívne sa starajúcich o lesné bohatstvo krajiny.

Prečo sú schopní poskytovať Malým vlastníkom lesov (do 20 hektárov lesného majetku) vyššie sadzby subvencií až do výšky 90% preukázaných výdavkov.

Prečo sú schopní podporovať odstraňovanie zamorených a ohrozených stromov, ako aj odstránenie stromov, ktoré sú v lese pre ľudí nebezpečné.

Prečo sú schopní podporovať zalesňovanie z prirodzenej obnovy cez prípravu územia a ochrana pred odhryzom a ohryzom voľne žijúcou zverou. PREČO SÚ SCHOPNÍ MASÍVNE PODPOROVAŤ AKTÍVNY MANAŽMENT len na SLOVENSKU SA „BLÚZNI“ o PRALESOCH a BEZZÁSAHU  a do lesa z verejných zdrojov strkáme odrobinky.

 

Povedzme si ako v Čechách idú dať podporu do lesov za 100 miliónov Eur, pričom podkladom je  Európskou komisiou notifikovaná podporná schéma „KOMPENZÁCIE ZA STRATY HOSPODÁRENIA V LESOCH“, ktorú budú v Čechách distribuovať Krajské úrady.

 

Na základe žiadostí podávaných od polovice novembra 2019 do februára 2020 obhospodarovatelia českých neštátnych lesov dostanú na svoje účty kompenzácie strát za 4. kvartál roku 2017 a rok 2018 v celkovej výške cca 1,5 miliardy českých korún, čo v aktuálnom kurze predstavuje 58 miliónov Eur!  Ďalšia miliarda (40 mil. Eur) ich ešte čaká v tomto roku za straty roku 2019! 

 

Tam INFRÍDŽMENT za vysoké „náhodné ťažby“, ktorými je slovenská verejnosť posledné roky traumatizovaná nehrozí. Tam nemusia sprísňovať legislatívu ochrany prírody pre hlucháňa a sledovať nákladné autá, kadiaľ jazdia, aby ich mohla časť verejnosti cez mobilné aplikácie „špehovať“? A následne udávať na úrady a inšpekcie? Tam sa nemusia triasť lesomajitelia ísť do vlastnej hory odstrániť poškodené, staré stromy aby obnovili svoje lesy pred takzvanými envirošpiónmi ako posledný prípad z Liptovského Jána.  

 

Verejne sa opýtajme, prečo sa verejnosť a politici - všetci zodpovední, dotknutí klimatickými zmenami nečinne prizeráme na vysychajúce stromy a lesomajiteľom na zlepšenie životných a pracovných podmienok v lesoch nie sme schopní ročne vyplácať 8-10 miliónov podpory a pritom sme schopní jednej fabrike na komíny dať 20 miliónov a potom zase na všetky najväčšmi znečisťujúce ovzdušie 40 miliónov, za minútu rozdať 6 miliónov na „panské huncútstvo“ – elektromobily. A furmanom nevie žiadne jednoduché, jasné,  nárokovateľné podpory za používanie ťažného koňa pri práci v lese – za prírode šetrné technológie ani len euro poskytnúť. Ale reklamu za 75 tisíc Eur zaplatiť, to vie!

A namiesto pomoci pri  odstraňovaní poškodených, chorých stromov a obnove prestárlych VYSYCHAJÚCICH porastov radšej kúpi 4 helikoptéry vraj pre boj so zmenami klímy cez europrojekt Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia za temer 47 miliónov Eur. Preventívne, keby sušina začala horieť?!!!  A do lesa, na skutočné fyzické práce pri starostlivosti o stromčeky vieme len mizerných necelých 2,5 milióna eur poslať.  Aj to len vďaka enormnému úsiliu lesníkov na MPaRV.

 

Verejne povedzme „NIE“ všadeprítomnej požiadavke „NIČNEROBENIA“ Povedzme jasne, že také Nemecko ako jedno z opatrení na ochranu klímy považuje „OCHRANU A TRVALO UDRŽATEĽNÉ HOSPODÁRENIE S LESMI A VYUŽÍVANÍM DREVA“

Lebo Lesy a lesníctvo, ako aj používanie dreva v dlhodobých výrobkoch, viažu CO2 s vplyvom na podnebie. Bez tohto príspevku by celkové emisie Nemecka - založené na roku 2014 - boli o 14 percent vyššie.

Lesy ukladajú uhlík - a tento pozitívny vplyv na klímu je výraznejší v lesoch obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. POZITÍVNE vplýva  POUŽITIE VYŤAŽENÉHO DREVA V MATERIÁLOVEJ A ENERGETICKEJ OBLASTI. Tým sa ukladá ďalší uhlík a emisie sa môžu znížiť. PRETOŽE SPRACOVANIE A SPAĽOVANIE DREVA JE ŠETRNEJŠIE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU AKO INÉ VÝROBKY. No my v nízkouhlíkovej stratégii do roku 2050 sa dreva na energetické účely ako čert kríža bojíme až sa musia ozvať kachliari, aby vysvetlili, že horenie zvrchu a ukázať svoje výskumné výsledky z Viedne.

 

Vzhľadom na súčasné dramatické škody v lese vidia naliehavou úlohou zaoberať sa škodami na lesoch. Do roku 2030 budú musieť byť lesy efektívnejšie prispôsobené zmene klímy. V opačnom prípade nie je možné zachovať veľký príspevok lesov k ochrane klímy a ohroziť stanovené ciele v oblasti klímy.

Takže, povedzme jasne, čo si Nemci pod „Ochranou a trvalo udržateľným hospodárením s lesmi a využívaním dreva“ predstavujú!, Že sú to nie desiatky, ale stovky miliónov Eur, ktoré v nadchádzajúcom čase idú dať  

 

Počuli ste, na koľké milióny sa ideme pýtať, dokonca opäť aj Európskej komisie, ktorá nám ani po 1,5 roku nevedela odpísať na naše dve protestné nóty – KDE TIE MILIÓNY na ochranu našej lesnatej krajiny SÚ?

 

Keď ich pre lesnaté vidiecke oblasti nevidíme v strategických, rozvojových dokumentoch štátu, vo vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030, v envirostratégii, v nízkouhlíkovej stratégii do roku 2050, v koncepcii ochrany prírody a krajiny do roku 2030.... A dokonca ani v  štátnom rozpočte na roky 2020 -2022 nie sú jasne nasmerované na podporu ťažkej práce pri starostlivosti o les.

 

Les, v ktorom aj slovenská verejnosť vidí záchranu v boji s klimatickými zmenami, ktoré spôsobil sám človek

 

 

Tak spoločne, verejne  predložme oprávnené požiadavky formulované v našej výzve

 

STOP ZELENÉMU ŠTVANIU!

 

DOSŤ BOLO KRIMINALIZÁCIE LESOMAJITEĽOV!

 

ZASTAVME APOKALYPSU LESOV SLOVENSKA – NEODKLADNE!

 

Za spoločnú obhajobu spoločných ústavných práv súkromných vlastníkov lesov – práva na priaznivé životné prostredie a práva na nehnuteľný lesný majetok, ktorý v zmysle ústavy môžeme vlastniť a ak nám ho chce štát vyvlastniť alebo nútene obmedziť naše vlastnícke práva, je to možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

 

 

 

 

 

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska   ako predstavitelia drobných lesomajiteľom a

 

AFuS – Asociácia furmanov Slovenska ako organizácia združujúca furmanov na Slovensku, kľúčových partnerov lesomajiteľov pri prírode blízkom hospodárení v lesoch, ktoré tak verejnosť v súčasnosti požaduje.

 

 

Zostávam v úcte a s priateľským pozdravom

ZDRAVÉMU - ZELENŠIEMU LESU ZDAR!

Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE

 

Office: Kragujevských Martýrov 809/11, 014 01 Bytča
Web: http://privlesy.sk/

FB: https://www.facebook.com/privlesy.sk

Email: milan.ovsenik@gmail.comprivlesy@gmail.com
Tel: +421 910 504 017

 

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com