Pozvánka do Bratislavy

28.01.2020   •   František Ďurčenka

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska ako
predstavitelia drobných lesomajiteľom a
AFuS – Asociácia furmanov Slovenska ako organizácia združujúca furmanov na
Slovensku,
kľúčových partnerov lesomajiteľov pri prírode blízkom hospodárení
v lesoch, ktoré tak verejnosť v súčasnosti požaduje.
spolu so svojimi paripami
pozývajú na verejné zhromaždenie
Za dôstojné životné a pracovné podmienky ľudí žijúcich
na vidieku a pracujúcich na pôde – v slovenských lesoch!
31.januára 2020 do Bratislavy na Námestie Ľudovíta Štúra
„O 5 minút 12“

pre slovenské lesy
v piatok o 11,55 hod. pred envirorezortom na „black friday“ pre slovenské lesy
a pre ľudí starajúcich sa o ne,
pokiaľ zodpovední nepríjmu neodkladné zodpovedné rozhodnutia
Príďte podporiť
výzvu ľudí žijúcich a pracujúcich na slovenskom vidieku
Príďte podporiť
Výzvu ku klimatickému zmieru a bezodkladnej pomoci lesom Slovenska
„Za zelenšie lesy Slovenska!“
Otvárame cestu k poznaniu, dávame kľúč k riešeniu
________________________________________________________________________
Príďte s nami s vysušenými vetvami smrekov, borovíc či jedlí vytvoriť v Bratislave
obraz časti súčasných lesov a ukázať možný scenár pre zvyšné zdravé zelené
slovenské lesy, spolu s ťažnými koňmi, ak sa nedočkajú okamžitej pomoci.
A ukázať na ďalší fenomén vidieka – strácajúcu sa vodu. A s ňou život!
Na zhromaždení vystúpia predstavitelia jednotlivých regiónov Slovenska, aby poukázali na
zložitú situáciu drobných lesomajiteľov, ktorých ekonomické prostredie V4 a lesnatých oblastí
Rakúska, Talianska a Nemecka a environmentálne byrokratické bariéry na Slovensku zatláčajú
za hranicu ekonomického prežitia. A s nimi aj ľudí, živiacich sa ťažkou prácou v lesoch.
S ťažnými koňmi, ktorí majú pomáhať pri prírode blízkom, šetrnom hospodárení v lesoch.
Bez pomoci, akú vydáva Česká republika, či Nemecko ďalší rok, ak bude ešte aj suchý mnohí
ekonomicky neprežijú. A s nimi aj ľudia závislí na príjmoch z lesov – práve furmani, ktorých
v súčasnosti už nevedia zaplatiť dôstojnú plácu za ťažkú prácu v lesoch a preto odchádzajú za
prácou do Čiech, resp. úplne končia. A lesné bohatstvo Slovenska bude chradnúť.
Je tu však príležitosť „Fridayforfuture“. Okamžitá pomoc po vzore Čiech a Nemecka je možná.
Finančné zdroje najmä z Európskej únie Slovensko má.
V envirorezorte sú milióny Eur, ktoré by pomohli slovenským lesom!
Preto vyzveme všetkých zodpovedných, dotknutých klimatickými zmenami:
Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska - neodkladne prijmime opatrenia na
spomalenie rozpadu smrečín či borín

Dajte nám naše peniaze, ktoré dostáva Slovenska za
zelené lesy v NATURE2000 či v emisných kvótach!
Dajte naše peniaze ľudom, ktorí sa ťažkou prácou starajú
o naše lesy, krajinu!

Na dôstojné životné a pracovné podmienky ľudí žijúcich
na vidieku a pracujúcich na pôde – v slovenských lesoch!

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com