Konanie snemu odložené.

21.10.2021   •   František Ďurčenka

Dôležitý oznam výkonného výboru AFuS

Všetkým členom Asociácie furmanov Slovenska – AFuS.

Priatelia, členovia AFuS, v závere každého roka sa koná snem AFuS, ktorého sa zúčastňujete, aby sme spolu prerokovali všetky otázky našej činnnosti a hospodárenia. Raz za štyri  roky sa konajú aj voľby nových orgánov nášej organizcie, aby  členovia  voľbou  dali dôveru zvoleným členom výkonného výboru a komisiam, ktoré potom riadia, organizujú súťaže ako aj zodpovedajú za plnenie prijatých úloh – záverov uznesenia snemu.

Aj tento rok podľa ustanovenia stanov  našej organizácie sa majú  konať voľby.  Výkonnný výbor sa s prípravou snemu zaoberal. Všetkým organiáciam aj občianskym združeniam však vstupuje do rozhodovania Covid automat vlády SR. Predpoklady sa naplňujú a pandemická situácia sa zhoršila natoľko, že znova obmedzuje voľný pohyb osôb. Preto sme sa museli rozhodnúť o odložení termínu nášho snemu do doby, kedy sa situácia znova dostane do podstatne lepších covidových parametrov.

Nechceme ohroziť zdravie našich členov a preto len  čo situácia dovolí snem zvoláme a budú aj voľby výkonného výboru a komisií podľa stanov AFuS.

Výkonný výbor a predseda AFuS Jozef Puškár.

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com