Šťastné a pokojné Vianoce

23.12.2021   •   František Ďurčenka

Priatelia, členovia AFuS, furmani, priaznivci a pomocníci činnosti AFuS-u,

Prišiel čas najkrajších sviatkov roka, ktoré nás upokojujú, povznášajú teda ladia sviatočne. Tak by to bolo prirodzené a také to poznáme z nedávnej minulosti. Len pandemická situácia nás už druhý rok všetkých zmiatla, posunula do nejakej neprirodzenej každodennej situácie. Ľudia sa k sebe správajú opatrnický, zdržanlivo a to nás izoluje. Určite to nie je ani dobré ani kresťanský ľudské. Nemôžeme sa stretávať, vymieňať si informácie z úst, strácame chuť byť komunikatívní. Určite všetci pociťujete túto situáciu ako ťarchu na našu psychiku. Všetkým chýbajú naše furmanské súťaže, na ktorých sa máme možnosť realizovať. Nikto z nás nemôže vedieť dokedy bude takáto situácia aj na našom Slovensku, preto že sme svedkami rovnakej situácie na našej planete. Núti nás to uvažovať, či je to naozaj začiatok  plánovaného vraj nového svetového poriadku.

Nenechajme si však zatieniť a zobrať naše kresťanské tradície,  v nich patrí aj oslava narodenia Ježiša počas Vianoc. Sú s tým spojené najkrajšie sviatočné aj rodinné rituály. My Vás všetkých okolo furmanstva chceme v tomto povzbudiť a preto prijmite naše blahopriania:

Prajeme Vám všetko, čo radosť vzbudí,

Prajeme Vám veľa lásky, porozumenia čo spája ľudí.

Nech sa na stromčeku všetko šťastie ligoce,

želáme Vám pohodu - krásne a Požehnané Vianoce.

Do Nového roku veľa zdravia a splnených snov.

A aké predsavzatia do Nového roku...?

No predsa aspoň 16 hodín denne sa milo usmievať,

veľa šťastia, zdravia a vo všetkom - rodinných aj pracovných, osobných úspechov,

pre radosť v hospodárskom dvore zdravú a bohatú lichvu.

To Vám z úprimného  srdca želá Jozef Puškár, predseda

výkonný výbor, revízna i technická komisia  AFuS.

           

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com