Konal sa Snem Asociácie furmanov Slovenska

16.01.2023   •   František Ďurčenka

Priatelia, furmani, členovia AFuS, priaznivcí, obdivovatelia furmanských súťaží a ťažných koní,

Po dvojročnej prestávke z dôvodu Covidových omedzení sa konečne konal Snem našho občianskeho združenia v sobotu 14. januára 2023 v Jakubanoch. Pravidelne sa v tejto dedine a v reštaurácií nášho člena a člena Výkonného výboru AFuS, Jozefa Michňu konajú zasadnutia orgánov AFuS-su. Toto snemovanie bolo aj volebné a teda o to dôležitejšie. Členovai svojím hlasovaním potvrdili všetkých členov doterajšieho výkonného výboru a teda tento orgán, zodpovedný za chod tejto organizácie si získal opäť plnú dôveru. Snem zvolil aj členov revíznej komisie a techníckej komisie.  Členovia zvoleného výkonného výboru na prvom zasadnutí po sneme zvolili predsedu, ktorým sa stal opäť Jozef Puškár starší z Kováčovej.

Na tomto sneme sme vyhodnotili a ocenili aj FURMANA ROKA 2022. Za najväčšiu inicitívu a účasť na furmanských súťažiach boli vyhodnotení a ocenení:

1. FURMAN ROKA 2022  Jozef Haladej z Jakubán

2. FURMAN ROKA 2022 sa stal Rastislav Ďurica z Brezovice

3. FURMAN ROKA 2022 sa stal Juraj Charitun z Poše

Hladky priebeh rokovania snemu, čo uspokojivo hodnotili mnohí členovia,  zároveň  predpovedal aj ďalšiu významnú údalosť, ktorá mala pokračovať. Člen výkonného výboru a jeden najstarších členov Asociácie furmanov sa dožil vzácneho životného jubileá 60 rokov. Peter Chobor, sa narodil 2.1.1963 a stal sa aktívnym členov Asociácie furmanov Slovenska od svojho vstupu 13.1.2003. Vzácne to jubilea  člena, ktorý sa stal aj "učiteľom" novodobého furmanstva. Mnohí aj mladší členovia to ocenili a pripravili pre jubilanta naozajstné neobvyklé prekvapenie. Všetci členovia AFuS-su prispeli  na darček a darovali mu

- živé krásne žriebä, ktoré jubilantovi odovzdali priamo v reštaurácií, kde sa konal snem.  Výkonný výbor tiež ocenil prínos jubilanta pre organizáciu a odovzdal mu dary - nádhernú  drevorezbu koní a krásne tri zvonce. Všetky tieto momenty sú zachytené na fotografiach, ktoré nájdete vo fotogalérií tejto internetovej stránky. Tiež sú zverejnené videa z odovzdávania daru - žriebäťa na FCB. Stoji za inforormáciu, že zdieľanie videa na statuse Facebooku Františka Ďurčenku, čestného predsedu AFuS bolo za pár hodín 4300 zhliadnutí  čo určite prispelo k aktuálizácií nášho občianského združenia a furmanov. 

Čaká nás ďalší rok a z ním spojené aktivity -súťaže furmanov pre rozvoj vidieckej turistiky.  Nedocenenie pozitívnej  práce s koňmi v lesoch a pri ostatných aj poľnohospodárskych prácach sa týmto snažíme ukázať ich dôležitosť.  Verme, že sa toto "remeslo" bude naďalej zveľaďovať a rozvíjať.  Novým orgánom Asociácie furmanov Slovenska želáme veľké množstvo iniciatívy, tvorivých nápadov a hlavne zdravia - všetkým dobrovolníkom AFuS. 

F.Ď.   

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com