Súťaž v Závadke n/Hronom ako som to videla ja

12.11.2007   •   František Ďurčenka

ŤAŽKO TOMU FURMANOVI
  Takto znie súťaž, na ktorú sa každoročne teším v Polomke. Tento rok sa však na veľkú škodu Polomky konala v Závadke nad Hronom pri hotely Golden Fish. Bola som prekvapená a to niekoľkokrát. Začnem pekne po poriadku. V diaľke bolo vidieť Kráľovu hoľu , malebné slovenské hory. Pri hotely sa nachádza rybník , kde sa dala vyplniť prestávka medzi súťažnými disciplínami prechádzkou. Kolbisko bolo na rovinke , veľmi pekne upravené a ohradené farebnými plotovými dielcami, ktoré zabraňovali divákom vstup do kolbiska hlavne pri silovej disciplíne, kedy na mnohých súťažiach sa i napriek prosbe moderátorov diváci stále motali blízko koní a furmanov, čím ohrozovali zdravie seba i ostatných. Celú súťaž komentoval p. Ján Siman a cez prestávku sa slova ujal jeho kolega , ktorý ju vypĺňal komentovaním detských súťaží. Detské súťaže mali pod dohľadom panie učiteľky z materskej školy a bolo vidieť, že svoju prácu majú aj ako koníčka lebo detičky vedeli naozaj počas prestávky zaujať. Celý areál bol obklopený predajnými stánkami či už s občerstvením, odevmi, hračkami, medom atď. Skrátka každému niečo. Ja som sa občerstvila gulášom zo stánku Obecného úradu a musím ho pochváliť! K celému kultúrnemu podujatiu sa priklonilo i nebo lebo bolo krásne slnečno a teplo. Tejto súťaže sa zúčastnili známi i menej známi furmani. Nebudem ich vymenovávať, lebo sú uvedení už v inom článku na tejto stránke. Každá disciplína bola hodnotená samostatne a celkový víťaz bol súťažiaci, ktorý si vo všetkých disciplínach viedol najlepšie. Súťažné disciplíny boli štyri. 1., tzv." Furmanský slalom" v tejto disciplíne ide hlavne o to , aby furman so svojím záprahom v čo najkratšom  čase prešiel pomedzi stromy a zvládol so svojím záprahom viac prekážok.  2., " Na presnosť a šikovnosť furmanov a koní" tam súťažili furmani ich pomocníci napr. v prerúbaní dreva v čo najkratšom čase a následne čím najrýchlejšie sa dostať do cieľa s dvoma drevami.   3., " Stíhacia"  tam súťažia dvaja furmani navzájom. Musia naložiť metrovicu, previesť metrovicu bez straty okolo kolbiska a  vyložiť metrovicu. Až furman ukončí súťažnú úlohu zdvihne ruku. 4., " Silová"  To je veľmi atraktívna disciplína, v ktorej sa predvedú koníky aj furman so svojím pomocníkom. V rade za sebou sú uložené kláty, ktoré za koníkom postupne zapínajú. Pri tejto disciplíne sa ukáže sila a zladenosť záprahu ale aj kvalita furmana ovládať svoj záprah. Súťažiaci majú na splnenie súťažnej úlohy dve minutý, to preto aby netrápili svoje koníky dlho nad ich schopnosť potiahnuť ťažký náklad.   Projekt súťažných disciplín i zostavu celého kolbiska, ktoré bolo naozaj nádherné, zabezpečoval z kolektívom obce Závadky n/Hr p. František Ďurčenka, najskúsenejší člen AFuSa starostka obce.  Ing. Ivan Pompura, súčastný predseda AFuS, ako hlavný rozhodca prevzal na seba zodpovednosť za hodnotenie súťažiacich a ich výsledkov. Pri odovzdávaní cien nechýbala pani starostka obce,  ktorá celú súťaž sledovala a bola hrdá , že obec Závadka nad Hronom sa práve vďaka takejto súťaži zviditeľnila. A chcem pripomenúť, že tejto súťaže sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR čo pomôže určite obci pri rozvoji najmä vidieckej turistiky o čo prišla obec Polomka.
Chcela by som všetkým , ktorí sa pričinili o to ,že sa táto súťaž uskutočnila veľmi pekne poďakovať a povedať im , že ich snaha nevyšla nadarmo. Tento deň ukončila pani starostka a  víťaz pretekov p. Peter Žilík z Brezna zapálením vatry a prísľubom ,že o rok sa stretneme znova.   Tak  dovidenia a veľa úspechov všetkým – súťažiacim AfuS-u a organizátorom.
Slávka Lenčová, Medzibrod

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com