Športové poháre

24.04.2008   •   František Ďurčenka

Oznamujeme všetkým riaditeľom súťaží furmanov a ich ťažných koní, že do sídla AFuS-u nám poslala firma SART z Banskej Bystrice nový katalóg športových pohárov a ceny. Každému záujemcovi môžeme tento katalóg zapožičať, aby ste si mohli poháre objednať. Pokiaľ si to budete objednávať cez AFuS, máte možnosť získať aj zľavu. Pre tých, ktorí majú možnosť pozrieť si katalóg na internetovej stránke uvádzame aj  internetovú adresu : www.sart.sk .  Zapožičanie zrealizujeme poštou, alebo doručením do ruky na niektorej súťaži ak nám to dáte včas vedieť.
F.Ďurčenka

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com